Uvjeti korištenja

Svako korištenje internetske stranice doublecare.violeta.com podložno je niže navedenim
uvjetima te njenim korištenjem ili preuzimanjem datoteka objavljenih na njoj suglasni ste
sa svim uvjetima koji se navode u nastavku. U slučaju neslaganja s uvjetima, ne koristite
internetske stranice, odnosno ne preuzimajte datoteke s njih. Dokumenti objavljeni na ovoj
web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu
te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog
ograničenja prava.

Stoga je zabranjeno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje,
distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe
cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova
sadržaja, bez prethodnog te izričitog pismenog dopuštenja Violete d.o.o. i drugih
vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati
postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Sadržaj koji
koristite namijenjen je isključivo osobnoj uporabi. Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni
na ovim stranicama vlasništvo su Violete d.o.o. te se ne smiju koristiti na drugim
internetskim stranicama bez prethodnoga pismenog odobrenja od Violete d.o.o. Zaštitni
znak Violete d.o.o. ili bilo koji drugi zaštitni znak koji ga sadrži ne smije se
postaviti na drugu internetsku stranicu bez prethodnoga pismenog odobrenja Violete d.o.o.

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na
ovim Internet stranicama isključivo su vlasništvo Violete d.o.o. Autorsko pravo na sve
materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripada Violeti d.o.o. Sva prava su pridržana.
Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne
svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s Internet
stranica Violete d.o.o. nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih
Internet stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Korištenjem
materijala s Internet stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja,
uvjeta i zahtjeva.

Violeta d.o.o. će uložit napor kako bi se na njezinoj internetskoj stranici objavljivali točni i aktualni
podaci. Violeta d.o.o. ni u kakvim okolnostima ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak
nastao korištenjem informacija objavljenih na ovim internetskim stranicama. Informacije na ovim stranicama mogu
sadržavati tehničke netočnosti i tipografske pogreške. Mogu se promijeniti ili objaviti bez prethodne najave.
Violeta d.o.o. ne jamči da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati
pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem
e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke
koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima ili dobavljačima koji
mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja. Violeta d.o.o. svjesna je važnosti privatnosti i povjerljivosti.
Sukladno tome, pobrinut ćemo se za sigurnost i integritet svih detalja osobne prirode, potpuno poštujući odgovarajuće
zakone.

Violeta d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta
korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi.