Svi dobivaju dječiju fotelju

PRAVILA PROGRAMA VJERNOSTI

Svi dobivaju Double care fotelju

Članak 1.

Organizator programa vjernosti Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude.

 

Članak 2.

Program vjernosti provodi se u svim prodajnim mjestima (prodavaonicama) Mercatora-a na području Bosne i Hercegovine od 15.6. 2018. do 31.7. 2018. ili do isteka zaliha nagrada.

 

Članak 3.

Program vjernosti provodi se u svrhu promocije proizvoda robne marke Violeta. U programu vjernosti uključeni su slijedeći proizvodi: Violeta jumbo pelene mini 72/1, midi 66/1, maxi 60/1, maxi+ 56/1, junior 52/1, junior plus 48/1 te sve vrste Violeta baby maramica.

 

Članak 4.

U programu vjernosti mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem Bosni i Hercegovini.

 

Članak 5.

Za sudjelovanje u programu vjernosti potrebno je u bilo kojem prodajnom mjestu Mercatora -a na području Bosne i Hercegovine kupiti 6 pakiranja navedenih JUMBO Violeta pelena i 6 pakiranja bilo kojih Violeta baby vlažnih maramica u navedenom razdoblju.

Račun ili više njih potrebno je staviti u kuvertu skupa s napisanim osobnim podacima poslati na adresu Violete.

Adresa za slanje:

Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude.

Kuverte za slanje računa potražite na blagajnama Mercatora - a. Računi poslani u bilo kojoj vrsti kuverte ulaze u obzir, bitno je ispuniti navedene uvijete kupnje.

Prihvaćaju se samo prijave s  datumima poslanih računa između 15.6.2018. i 31.7.2018. godine.

Organizator Programa vjernosti će svima koji su poslali ispravne račune i ispunili postavljeni uvjet  kupnje poslati dječju fotelju Double care.

Ako potrošač pošalje nepotpunu prijavu (na primjer: bez računa, računi sa drugih prodajnih mjesta, ako nedostaje ime i prezime, bez navedenih kontakt podataka za slanje nagrade), takva će se smatrati nevažećom te Organizator neće snositi nikakvu obvezu prema potrošaču.

Ako se provjerom utvrdi da na prijavljenom računu nije evidentirana kupovina 6 pakiranja Violeta jumbo pelena i 6 pakiranja Violeta baby maramica, potrošač nema pravo na nagradu.

 

Članak 6.

Potrošač može osvojiti jednu ili više fotelja ukoliko ostvari uvjet sudjelovanja u programu vjernosti i kupi odgovarajući broj Violeta proizvoda kako je navedeno iznad.

Članak 7.

Organizator programa vjernosti će koristiti adresu i broj telefona u svrhu isporuke nagrade putem svojih djelatnika na terenu koji će uručiti osvojenu nagradu. Organizator se obvezuje da će nagradu isporučiti u roku od 45 radnih dana nakon završetka programa vjernosti.

U slučaju da potrošač ne preuzme pošiljku Organizator nije dužan snositi trošak ponovnog slanja. Ako potrošač u narednih 45 dana ne preuzme dodijeljenu nagradu, gubi pravo na istu.

U slučaju isteka svih zaliha program vjernosti je završen te će kupci o tome biti obaviješteni putem Internet stranice www.violeta.com. Prijave primljene nakon završetka programa vjernosti ne ostvaruju pravo na nagradu.

Potrošač nema pravo tražiti zamjenu dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Slanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora programa vjernosti prema potrošaču.

Članak 8.

Sudjelovanjem u programu vjernosti potrošači se slažu da njihove osobne podatke Organizator može pohraniti i koristiti u svrhu informiranja o marketinškim aktivnostima vezanim uz robnu marku Violeta i u svrhu predmetnog programa vjernosti, kao što je objava popisa dodijeljenih nagrada. Potrošač može u bilo kojem trenutku zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Članak 9.

Potrošač slanjem prijave, odnosno sudjelovanjem u programu vjernosti, prihvaća Pravila programa vjernosti. Pravila će biti objavljena na Internet stranci www.violeta.com.

 

Članak 10.

Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada iz ovog programa vjernosti.

Organizator zadržava pravo prekinuti program vjernosti prije roka određenog ovim pravilima, kao i mijenjati odredbe ovih pravila o čemu će potrošači biti obaviješteni putem Internet stranice www.violeta.com.

Članak 11.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Sud u Širokom Brijegu.

 

 

 

Posljednje sa facebooka