Osvoji super slonić jastuk

Osvoji super slonić jastuk!

19.4 – 10.6-2018.

Kupovinom Violeta pelena i baby maramica u vrijednosti od 100 KM na bilo kojem prodajnom mjestu BINGA i slanjem računa na adresu Violeta doo, Stjepana Radića 21, 88340 Grude, dobivate super slonić jastuk.

Svi dobivaju!

U obzir dolaze kuverte sa svim napisanim osobnim podatcima (ime, prezime, adresa i broj telefona), a isporuka svih nagrada vrši se nakon završetka programa lojalnosti.

Više informacija u pravilima:

PRAVILA PROGRAMA LOJALNOSTI

Osvoji super slonić jastuk

Članak 1.

Organizator programa lojalnosti Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude.

 

Članak 2.

Program lojalnosti provodi se u svim prodajnim mjestima (prodavaonicama) BINGA na području Bosne i Hercegovine od 19.4. 2018. do 10.6. 2018. ili do isteka zaliha nagrada.

 

Članak 3.

Program lojalnosti provodi se u svrhu promocije proizvoda robne marke Violeta. U programu lojalnosti uključeni su  slijedeći proizvodi: Violeta pelene za djecu i Violeta baby maramice.

 

Članak 4.

U programu vjernosti mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem Bosni i Hercegovini.

 

Članak 5.

Za sudjelovanje u programu lojalnosti potrebno je na bilo kojem prodajnom mjestu Binga na području Bosne i Hercegovine kupiti u iznosu od 100 KM  Violeta baby vlažnih maramica i Violeta pelena za djecu u navedenom razdoblju.

Račun ili više njih potrebno je staviti u kuvertu skupa s napisanim osobnim podacima poslati na adresu Violete.

Adresa za slanje:

Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude.

Kuverte za slanje računa potražite na blagajnama BINGA-a. Računi poslani u bilo kojoj vrsti kuverte ulaze u obzir, bitno je ispuniti navedene uvijete kupnje.

Prihvaćaju se samo prijave s  datumima poslanih računa između 19.4.2018. i 10.6.2018. godine.

Organizator Programa lojalnosti će svima koji su poslali ispravne račune i ispunili postavljeni uvjet  kupnje poslati dječji jastuk.

Ako potrošač pošalje nepotpunu prijavu (na primjer: bez računa, računi sa drugih prodajnih mjesta, ako nedostaje ime i prezime, bez navedenih kontakt podataka za slanje nagrade), takva će se smatrati nevažećom te Organizator neće snositi nikakvu obvezu prema potrošaču.

Ako se provjerom utvrdi da na prijavljenom računu nije evidentirana kupovina Violeta pelena i Violeta baby maramica u iznosu od 100 KM , potrošač nema pravo na nagradu.

 

Članak 6.

Potrošač može osvojiti jednu ili više dječjih jastuka ukoliko ostvari uvjet sudjelovanja u programu lojalnosti i kupi Violeta proizvoda kako je navedeno iznad.

Članak 7.

Organizator programa lojalnosti će koristiti adresu i broj telefona u svrhu isporuke nagrade putem svojih djelatnika na terenu koji će uručiti osvojenu nagradu. Organizator se obvezuje da će nagradu isporučiti u roku od 45 radnih dana nakon završetka programa lojalnosti.

U slučaju da potrošač ne preuzme pošiljku Organizator nije dužan snositi trošak ponovnog slanja. Ako potrošač u narednih 45 dana ne preuzme dodijeljenu nagradu, gubi pravo na istu.

U slučaju isteka svih zaliha program lojalnosti je završen te će kupci o tome biti obaviješteni putem Internet stranice www.doublecare.violeta.com. Prijave primljene nakon završetka programa lojalnosti ne ostvaruju pravo na nagradu.

Potrošač nema pravo tražiti zamjenu dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Slanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora programa lojalnosti prema potrošaču.

Članak 8.

Sudjelovanjem u programu lojalnosti potrošači se slažu da njihove osobne podatke Organizator može pohraniti i koristiti u svrhu informiranja o marketinškim aktivnostima vezanim uz robnu marku Violeta i u svrhu predmetnog programa lojalnosti, kao što je objava popisa dodijeljenih nagrada. Potrošač može u bilo kojem trenutku zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Članak 9.

Potrošač slanjem prijave, odnosno sudjelovanjem u programu lojalnosti, prihvaća Pravila programa lojalnosti. Pravila će biti objavljena na Internet stranci www.doublecare.violeta.com.

Članak 10.

Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada iz ovog programa lojalnosti.

Organizator zadržava pravo prekinuti program lojalnosti prije roka određenog ovim pravilima, kao i mijenjati odredbe ovih pravila o čemu će potrošači biti obaviješteni putem Internet stranice www.doublecare.violeta.com

Članak 11.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Sud u Širokom Brijegu.