Dobitnice nagradne igre "Moj prvi poklon 2019."

Drage mame, Violeta nagradna igra "Moj prvi poklon 2019." je gotova te su vaši pokloni spremni!

Ove godine primili smo brojne lijepe stihove i želimo vam se zahvaliti na vašoj kreativnosti.

Sretnih 100 dobitnica su:

 

Redni broj Ime i prezime Adresa Vrsta nagrade
1. Sonja Dragojlović Doboj glavna nagrada
2. Saldina Kruško Tešanj glavna nagrada
3. Bojana Mijić Nova Bila glavna nagrada
4. Dino Ljutović Sarajevo glavna nagrada
5. Dajana Lazarević Doboj glavna nagrada
6. Marijana Tokić Mostar glavna nagrada
7. Bojana Đukić Banja Luka glavna nagrada
8. Dragana Đokić Bijeljina glavna nagrada
9. Ana Matešić Prozor- Rama glavna nagrada
10. Ivana Omerbegović Sarajevo glavna nagrada
11. Miranda Vidović Domanovići glavna nagrada
12. Sandra Veselinović Potočani glavna nagrada
13. Jasmina Murić-Samardžić Bihać glavna nagrada
14. Anita Sajević Travnik glavna nagrada
15. Anastasija Dodik Trebinje glavna nagrada
16. Vedrana Maksimović Doboj utješna nagrada
17. Salih Hadžić Jajce utješna nagrada
18. Jelena Ninković Orlić Banja Luka utješna nagrada
19. Muna Sedić Cazin utješna nagrada
20. Jelena Bojanović Zvornik utješna nagrada
21. Nataša Vukić Prijedor utješna nagrada
22. Nermina Balić Sarajevo utješna nagrada
23. Mersiha Bečić Jelah utješna nagrada
24. Suzana Pisarić Brčko utješna nagrada
25. Adrijana Visković Čapljina utješna nagrada
26. Nikolina Blagojević Banja Luka utješna nagrada
27. Merzana Suenbuel Sarajevo utješna nagrada
28. Aida Begović Gračanica utješna nagrada
29. Milan Božunović Banja Luka utješna nagrada
30. Sadbera Skopljak Vitez utješna nagrada
31. Ljubica Rosuljaš Zvornik utješna nagrada
32. Borka Kljajić Glamoč utješna nagrada
33. Amar Kalabušić Sarajevo utješna nagrada
34. Maida Sihirlić Jablanica utješna nagrada
35. Aida Alagić Sanski Most utješna nagrada
36. Vanja Đurić Banja Luka utješna nagrada
37. Sedina Mujetekić Zenica utješna nagrada
38. Vesna Đukić Doboj utješna nagrada
39. Luka Lucić Do.Mihaljevac utješna nagrada
40. Mernana Hadžić Sarajevo utješna nagrada
41. Marijana Krezić Mostar utješna nagrada
42. Mirnesa Ibrahimović Hrasnica utješna nagrada
43. Andrea Kovačević Banja Luka utješna nagrada
44. Mirela Herak (blizanci) Sarajevo utješna nagrada
45. Mirela Herak (blizanci) Sarajevo utješna nagrada
46. Danica Milanović Bijeljina utješna nagrada
47. Nataša Lakić Trn-Jablan utješna nagrada
48. Branka  Knežević Derventa utješna nagrada
49. Ivana Šunjić Mostar utješna nagrada
50. Ana Ristić Bijeljina utješna nagrada
51. Ivana Đukić Prijedor utješna nagrada
52. Belma Karamustafić Nova Bila utješna nagrada
53. Tanja Sekulić Stevanović Ugljevik utješna nagrada
54. Željana Šajinović Doboj utješna nagrada
55. Dušica Babić Prijedor utješna nagrada
56. Sibela Đopa Nova Bila utješna nagrada
57. Dragana Andrić Bijeljina utješna nagrada
58. Dajana Despenić Banja Luka utješna nagrada
59. Tina Durgut Sarajevo utješna nagrada
60. Irena Marušić Široki Brijeg utješna nagrada
61. Branislava Đukić Sitnica utješna nagrada
62. Edina Halilović Zenica utješna nagrada
63. Minela Bučan Sarajevo utješna nagrada
64. Jovana Bubnjević Banja Luka utješna nagrada
65. Milica Sekulić Trebinje utješna nagrada
66. Adisa Kajam Čapljina utješna nagrada
67. Jelena Kosorić Sarajevo utješna nagrada
68. Dragana Čakalo Maleš Banja Luka utješna nagrada
69. Azra Smajić Gačević Sarajevo utješna nagrada
70. Nataša Radanović Glušac Prijedor utješna nagrada
71. Marija Baketarić Prozor utješna nagrada
72. Tanja Tuckešić Banja Luka utješna nagrada
73. Aioa Sefer Turbe utješna nagrada
74. Ivana Trifković Bijeljina utješna nagrada
75. Nives Grbešić Široki Brijeg utješna nagrada
76. Jasmina Balavac Bušatlić Sarajevo utješna nagrada
77. Dijana Majkić Banja Luka utješna nagrada
78. Radmila Šobo Zvornik utješna nagrada
79. Jelena Vukadin Ilidža utješna nagrada
80. Nina Olić Banja Luka utješna nagrada
81. Danijela Radić Doboj utješna nagrada
82. Vahida Cvijanović Pelagićevo utješna nagrada
83. Sanja Lazić Teslić utješna nagrada
84. Maja Bekić Kneževo utješna nagrada
85. Irma Dautović Ilidža utješna nagrada
86. Ivana Leventić Drinovci utješna nagrada
87. Nevena Čolić Šljivić Aleks Androvac utješna nagrada
88. Aida Halilović Sarajevo utješna nagrada
89. Džemila Čurić Bugojno utješna nagrada
90. Anita Damjanović Sarajevo utješna nagrada
91. Diana Lučar Gradiška utješna nagrada
92. Draga Bašić Posušje utješna nagrada
93. Ninoslava Šulejić Ilidža utješna nagrada
94. Vedrana Milić Banja Luka utješna nagrada
95. Desanka Đurić Simikić Brčko utješna nagrada
96. Nejra Bureković Fojnica utješna nagrada
97. Amra Hasanić Maglaj utješna nagrada
98. Marijana Soldo Široki Brijeg utješna nagrada
99. Dženita Spahić Sarajevo utješna nagrada
100. Jelena Šobot Banja Luka utješna nagrada